Oczekiwane rezultaty projektu

1. Redukcja emisji gazów cieplarnianych ze względu na mniejsze zużycie energii pierwotnej wytwarzanej z paliw kopalnych, a tym samym lokalnego zanieczyszczenie powstałego wskutek wytwarzania energii, co prowadzi do ograniczenia zarówno negatywnych skutków zdrowotnych, jak i klimatycznych. Redukcja emisji CO2 o 41.06 ton / rok spowoduje również zmniejszenie emisji SOx, NOx i pyłu odpowiednio o 0.0365, 0.0338 i 0.002 ton / rok.

2. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o co najmniej 60% w porównaniu z konwencjonalnym systemem BC, oferując w ten sposób wyjątkowo trwałe, zrównoważone rozwiązanie dla sektora budowlanego.

3. Zastosowanie przyjaznego dla klimatu czynnika chłodniczego zamiast konwencjonalnych czynników chłodniczych (HFC).

4. Zaprojektowanie, wykonanie i testy innowacyjnego prototypowego urządzenia chłodzącego opartego o CFR, zasilanego energią słoneczną oraz dopracowanie parametrów technicznych jego pracy.

5. Geograficzne odwzorowanie instalacji w innym kraju UE – zakłada się, że analogiczna instalacja zostanie zbudowana na terenie UAL. Szacuje się, że redukcja emisji HFC w wyniku wdrożenia wspomnianego systemu zostanie osiągnięta.

Skip to content