Lokalizacje instalacji pilotażowych

Prostokąt 17
wroclaw-university-logo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA (PWR)

Polska instalacja zlokalizowana będzie na terenie Laboratorium Energii Odnawialnej Politechniki Wrocławskiej. Instalacja będzie integralną częścią istniejącego systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynku L-1 (Geocentrum). Bezpośrednio po wybudowaniu i oddaniu do użytku pilotażowa instalacja ma być wykorzystana jako podstawowy system chłodzenia pomieszczeń zlokalizowanych na 3 piętrze części A budynku L-1. Laboratorium Energetyki Odnawialnej powstałe w 2020 roku ma na celu promowanie odnawialnych źródeł energii nie tylko wśród studentów, ale także podczas spotkań z władzami miasta czy podmiotami gospodarczymi. Podczas dni otwartych Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląskiego Festiwalu Nauki czy Nocy Laboratoriów obiekt dostępny jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a powstająca instalacja pilotażowa będzie prezentowana podczas organizowanych w kolejnych latach wydarzeń. Laboratorium utrzymuje swoją infrastrukturę dzięki budżetowi Katedry Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii oraz funduszom Politechniki Wrocławskiej, co zapewnia utrzymanie powstałej infrastruktury przez wiele lat po zakończeniu projektu, umożliwiając studentom i odwiedzającym gościom zapoznanie się z pionierskimi i innowacyjnymi rozwiązaniami ukierunkowanymi na działania łagodzące zmiany klimatu.

Prostokąt 17
logo-ciesol

SOLAR ENERGY RESEARCH CENTER (CIESOL)

W Hiszpanii instalacja zostanie podłączona do istniejącego systemu HVAC zasilanego przez kolektory słoneczne, zlokalizowanego na terenie The Solar Energy Research Center (CIESOL) na terenie Uniwersytety w Almerii. CIESOL zapewnia młodym naukowcom dostęp do zaplecza badawczego i szkoleń oraz możliwości awansu. Głównym celem centrum jest wspieranie relacji z innymi ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi w celu promowania lepszej komunikacji między powiązanymi obszarami energetyki odnawialnej. CIESOL organizuje wiele wydarzeń naukowych i popularyzatorskich. Do najważniejszych działań należy program Solar Facilities for the European Research Area, którego celem jest pobudzenie współpracy naukowej między wiodącymi europejskimi instytucjami badawczymi w dziedzinie systemów koncentracji energii słonecznej, zaoferowanie europejskim badaniom i przemysłowi dostępu do najlepszych infrastruktur badawczych i testowych oraz stworzenie wirtualnego europejskiego laboratorium. CIESOL jako obiekt UAL, otrzymuje finansowanie zarówno na infrastrukturę, jak i na obsadę systemów operacyjnych zainstalowanych w budynku, gwarantując tym samym aktywne korzystanie z systemu chłodzenia zaprojektowanego w ramach programu LIFE, którego wykorzystanie będzie kontynuowane przez wiele lat po zakończeniu projektu, ponieważ zapewni doskonałą konfigurację eksperymentalną z wieloma możliwościami naukowymi i dydaktycznymi.

Skip to content