Działania projektowe

1. Określenie składu, palności i klasy bezpieczeństwa czynnika dla innowacyjnego solarnego urządzenia chłodniczego

Kwestia palności jest jednym z kluczowych aspektów przy stosowaniu substancji w chłodnictwie i przy konstruowaniu urządzeń chłodniczych. Wpływa na ilość substancji, którą można wykorzystać w obiegu, a tym samym wpływa na jego efektywność. Nakłada ograniczenia na konstrukcję i działanie systemu oraz definiuje wymagane względy bezpieczeństwa.

2. Projekt pilotażowego urządzenia chłodzącego na bazie bezpiecznych dla środowiska czynników chłodniczych, zasilanego energią słoneczną i połączonego z krótkoterminowym systemem magazynowania energii (STES)

Nowo zaprojektowane urządzenie chłodnicze napędzane energią słoneczną stanowić będzie podstawowe źródło chłodzenia budynku. Zaprojektowany układ będzie wykorzystywał mieszanki o znikomym wpływie na efekt cieplarniany, których głównymi składnikami będą węglowodory, zapewniające wysoką wydajność i niskie napełnienie systemu. Prototypowe urządzenie będzie zasilane energią słoneczną pochodzącą z paneli fotowoltaicznych. Ilość wytworzonej energii elektrycznej potrzebnej do napędzania układu chłodniczego oraz elementów automatyki i hydrauliki szacuje się na 15 kW. Energia ta będzie pozyskiwana z 65 paneli fotowoltaicznych podłączonych do zestawu akumulatorów; pozwoli to na niezależne zasilanie elementów sterujących i bezpieczeństwo systemu przez całą dobę. System magazynowania energii termicznej będzie oparty na wybranym materiale zmiennofazowym, którego cykliczna przemiana fazowa pozwoli na magazynowanie energii słonecznej w postaci chłodu, a następnie uwolnienie jej wtedy, gdy będzie to najbardziej opłacalne.

3. Transfer technologii do innych krajów europejskich

Po walidacji pracy urządzenia w polskich warunkach klimatycznych, urządzenie zostanie powielone i zainstalowane w obiekcie Uniwersytetu w Almerii w celu sprawdzenia, jak efektywnie działa w warunkach gorącego klimatu oraz porównania charakterystyk wydajności z dwoma już przetestowanymi i działającymi nieprzerwanie układami chłodzenia budynku CIESOL.

4. Kampania upowszechniająca

Projekt zakłada dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców z wykorzystaniem różnych metod komunikacji, zarówno na żywo, jak i online. Działania te będą miały kluczowe znaczenie dla efektywnego rozwoju innowacyjnego systemu chłodzenia budynków, podnoszenia świadomości przemysłu i społeczeństwa w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w chłodnictwie i replikacji geograficznej projektowej instalacji.

Skip to content