Przejdź do treści

coolspaces 4 life

O nas

Opis

Projekt COOLSPACES koncentruje się na opracowaniu, wdrożeniu i rozpowszechnieniu pionierskiej technologii w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy użyciu systemu chłodzenia zasilanego energią słoneczną, mającego zastosowanie w całej Europie. Technologia ta znacznie zmniejszy emisje dwutlenku węgla i przyniesie korzyści ekonomiczne i środowiskowe dla lokalnych społeczności w postaci zarządzania ciepłem, będąc jednocześnie doskonałą strategią łagodzenia zmian klimatu, która powinna zostać włączona do miejskich planów działań na rzecz poprawy środowiska, aby przeciwdziałać tworzeniu się miejskich wysp ciepła. W ramach…

Cele projektu

Główne cele projektu COOLSPACES to:
1. Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, niepochodzącej z OZE, do napędzania systemów klimatyzacji zapewniających komfort cieplny budynku. Pierwszym celem jest opracowanie i wytworzenie systemu chłodzenia budynków zasilanego energią słoneczną, opartego na przyjaznych dla klimatu czynnikach chłodniczych. Projekt zakłada wykorzystanie budynku instytucjonalnego zapewniającego zaangażowanie jednego z głównych sektorów generujących zanieczyszczenia. Projekt COOLSPACES zademonstruje wykonalność techniczną i ekonomiczną nowatorskiej instalacji pilotażowej z innowacyjnym urządzeniem chłodniczym, które będzie wykorzystywać czynniki chłodnicze o minimalnym wpływie na efekt cieplarniany oraz panele fotowoltaiczne jako główne źródło energii. Celem jest ocena możliwości przyjęcia nowego ekoprojektu w budynku instytucjonalnym zlokalizowanym na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej.
2. Redukcja emisji gazów cieplarnianych…

Skip to content